(idyll ved Golomsvatnet, Røyrvik, Nord Tr.lag)

(Arnfinn , Lars Monsen og meg)

(Fra påskenturen til Winter-Wonderland, Røyrvik)

Friluftsgruppa tar "ferie"

 

Med naturen som klasserom...

 

Sommerferie for friluftsgruppa

Eidsvoll, 16.06.2008

Etter et svært spennende og begivenhetsrikt skoleår, med alt fra "idyll til dramatikk", så tar friluftsgruppa ferie for sommeren. Selv om vi tar ferie, så betyr ikke det at vi skal tilbringe hele ferien i solsenga. Vi er allerede i gang med planlegging av ekskursjoner, samt inngå avtaler og allianser med samarbeidspartnere. Som et eksempel på dette, så er vi i gang med å se på muligheter for å dra til Børgefjell vinteren 2009 med friluftsgruppa Da Boyz In Da Hood i stedet for Haugastøl. Prismessig vil det bli noenlunde likt, så vi får se hva fremtiden bringer.

Det har vært et år hvor vi har vært innom svært mange aktiviteter. Evalueringen av dette er godt i gang. Evalueringene etter dette skoleåret skal igjen danne grunnlaget for det nye.

Det har vært stor spenning rundt våre roller til neste skoleår; Skal det det satses i like stor grad på friluftsliv som i år, får vi det samme læreransvaret, skal gruppa utvides på lærersiden? Som det ser ut nå, så fortsetter vi våre roller i friluftsgruppa Da Boyz In Da Hood. Dette er positivt med tanke på skolens satsing på alternativ undervisning, men samtidig et riktig og viktig tilbud til elevene våre.

Nytt pedagogisk tilbud med friluftsliv på trappene

Fra 1.8.2008 så skal det utarbeides et prosjekt i Eidsvoll kommune som skal rette seg inn mot de to ungdomsskolene, VUSK og RUSK. Prosjektet skal iverksettes fra 1.1.2009. En kortversjon av dette tilbudet er at det skal utarbeides et "smågruppetiltak" som skal rette seg inn mot elever som av ulike årsaker trenger et alternativt skoletilbud i tillegg til den ordinære undervisningen. I dette arbeidet, så finner vi Liv-Torild fra VUSK og meg fra RUSK som prosjektledere. Et av satsningsområdene i prosjektet vil bli friluftsliv. Her er det tenkt å ha med flere av de samme pedagogiske og didaktiske valgene som vi finner hos friluftsgruppa Da Boyz In Da Hood. Kommer tilbake med mer etterhvert.

Mats

<Hjem>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ørretfiske i Røyrvik ved foten av Børgefjell - en realitet?)

(Trond Strømdal (t.h) og meg ...)

(Arnfinn og gutta fra DBIDH)