Med naturen som klasserom...

 

For vår del er ekskursjon en utflukt der våre elever får muligheten til å delta på turer der de får både personlige- og  teamutfordringer som skal løses. Gjennom slike mestringsrelaterte oppgaver, så ønsker vi at elevene skal få muligheter til å bryte personlige barrierer for på denne måten føle mestring gjennom praktisk læring. Målet med dette er å kunne gi en bedre beskrivelse av tankegang bak våre aktiviteter.

Våre ekskursjoner følger i stor grad skoleåret. På sikt vil også noen av våre ekursjoner kunne bli lagt utenom skolekalenderen. Videre så er dette en oversikt over de ekskursjoner som friluftsgruppa leder gjennom friluftsgruppa Da Boyz In da Hood (heretter kalt DBIDH). DBIDH er en todelt gruppe, der DBIDH 10 er 10.trinnselever, mens DBIDH 8 / 9 er 8. og 9. trinnselevene. DBIDH 8 / 9 er en "modningsgruppe", og DBIDH 10 er "storgutta".

I tillegg til disse aktivitetene, så finner du også prosjekter som er under planlegging, utarbeidelse eller som snart er ferdigstilt. Disse finner du her

Ekskursjon

Hvem

Når

Beskrivelse

Hvor

"Expedition Rakkertjern" DBIDH 10 September

Dette er en ekskursjon hvor vi prioriterer:

 • - Overnatting under åpen himmel/telt/gapahuk
 • - Bli-kjent tur for elevgruppa/bålkos
 • - Tilvenning for elevene, lærerne og hundene
 • - Gruppesammensetning
 • - Etablere leir
 • - Sosial tilpasning

Hurdal kommune,  Rakkertjern, Akershus.

ca 350 m.o.h

"Expedition Løntjernsbråten"

DBIDH 10

 

Desember

Dette er en ekskursjon hvor vi prioriterer:

 • - 3 dagers tur med to overnattinger (Nord-Fløyta til Løntjernsbråten)
 • - Overnatting under åpen himmel / evt. gapahuk / telt 
 • - Fysisk / psykisk trening og tilvenning
 • - Kuldetilvenning
 • - Forberedelse på "Expedition Haugastøl" for DBIDH 10
 • - Etablering av leirområde
 • - Teambuilding for elever, lærere og hunder
 • - Matlaging i naturen
 • - Anvendt teori
 • - Sosial tilpasning

 

Eidsvoll kommune, Løntjernsbråten, Akershus,

ca 400 m.o.h

"Expedition Winter Camp Haugastøl" DBIDH 10 Februar

Dette er en ekskursjon hvor vi prioriterer:

 • - Overnatting i snøhuler / iglo i to-tre døgn
 • - Fysisk og psykisk trening.
 • - Mestre kulde, arbeidspress, fysiske krav og påkjenninger
 • - Tilpasse seg naturens utfordringer
 • - Struktur, disiplin og planlegging
 • - Praktisk førstehjelpstrening
 • - Snøskredlære/praktisk del, skredsøk og snøprøver
 • - Etablering av leirområde, snøhuler og iglo
 • - Fysiske aktiviteter som hundekjøring på ski og lek
 • - Matlaging i naturen
 • - Barrierebrytende og mestringsrelaterte øvelser
 • - Digital dokumentering
 • - Anvendt teori
 • - Sosial tilpasning

 

Hol kommune, Haugastøl, Buskerud,

ca 1200 m.o.h

"Ekskursjon Orrhaneleik"

DBIDH 10

DBIDH 8 / 9

April/Mai

Dette er en ekskursjon hvor vi prioriterer:

 • - Overnatting under åpen himmel
 • - Studietur / ekskursjon for å overvære orrhaneleiken
 • - Disiplin og ansvar
 • - Etablering av leirområde
 • - Digital dokumentering
 • - Anvendt teori
 • - Sosial tilpasning

Eidsvoll kommune, Benkemyra, Akershus,

ca 350 m.o.h

"Expedition Summer Camp Feiring-Råholt" DBIDH 10 Juni

Dette er en ekskursjon hvor vi prioriterer:

 • - Overnatting i telt
 • - Etablering av leirområde
 • - Fysisk og psykisk trening
 • - Mestre varme, store fysiske anstrengelser og smerte
 • - Struktur, disiplin, og planlegging
 • - Fisking
 • - Matlaging i naturen
 • - Barrierebrytende og mestringsrelaterte øvelser
 • - Digital dokumentering
 • - Anvendt teori
 • - Sosial tilpasning

Eidsvoll - Hurdal kommune Feiring - Råholt, Akershus,

ca 300-500 m.o.h 

 

<Neste> <Hjem>