Elevaktiviteter

 

Elevaktiviteter

Vi i friluftsgruppa bruker mye tid sammen med elever i ungdomsskolen. Vi jobber mye med praktiske oppgaver, som skal kunne gi positive opplevelser, økt mestringsfølelse, lære å ta ansvar, samt "gjøre avstanden mellom teori og praksis mindre" gjennom teoretisk undervisning bygd på interesseområder, samt digital satsning i undervisninga.

 

Inneaktiviteter

Uteaktiviteter

 

·  Tradisjonell fagteori med praktiske øvelser

·  Matlaging på skolekjøkkenet m/ bespisning

·    Idrettsaktiviteter (ute også)

·    Tresløyd på formingsrommet

·    Produksjon av turutstyr (kniv, trekopp ++)

·    Enkel førstehjelp (teoretisk del)

·    Fotografering / video / redigering

·    Planlegging, kommunikasjon, gjennomføring

·   Teori om bekledning

·   Teori om snøskred

·   Teori om frost/kulde

·  Teori om psykologi ute i ”felten”

·  Førstehjelp (teoretisk del)

 

 

·  Turer i skog og mark – til alle årstider.

·  Lage leirplass – Hva er nødvendig?

·  Lage ulike redskaper i, og av naturen

·  Fisketurer – til alle årstider

·  Matlaging ute i naturen

·  Bål (ulike typer) og selvfølgelig ”bålkos”

·  Overnatting i snøhuler og /eller iglo

·  Overnatting under åpen himmel / gapahuk

·  Snøskredlære (praktisk del)

·  Utføre "snøprøver"

·  Gapahuk

·  Mulig hundespannkjøring / snørekjøring

·  Hundestell / fòring /

·  Skogrydding / vedhogging for lokalsamfunnet

·  Mulig garnfiske

·  Enkel førstehjelp (praktisk del)

 

 

 

<Hjem>  <Neste> 

 

                               www.friluftsgruppa.com                     

               Med naturen som klasserom...