Læreraktiviteter

 

Aktiviteter for lærer

I dag er friluftsgruppas arbeidsområde innenfor skoleverket. Til denne gruppa trengs det mye planlegging, avtaler og etterhvert utstyr for å kunne drifte det. Nesten halve jobben vår er tilrettelegging for aktiviteter. Her er noe av det vi jobber med...

 

Inneaktiviteter

Uteaktiviteter

·         Lage undervisningsopplegg for uteskole

·         Utarbeide nye ideer og aktiviteter for oss

·         IKT: Drifting av ulike nettsteder, blogg ++

·         Utvikle kontaktnettverket

·         Innhente / jobbe med samarbeidspartnere

·         Markedsføring 

·         Fotografering / video / redigering

·         Planlegging, kommunikasjon, gjennomføring

·         Puss og vedlikehold av utstyr for gruppa

·         Jobbe med bekledning og turutstyr

·         IKT: Utvikle våre egne nettressurser

·         Holde foredrag / erfaringsdeling

·         Utarbeide nye ideer og aktiviteter for oss

·         IKT: Drifting av ulike nettsteder, blogg ++

·         Besøke skoler / samarbeidspartnere

·         Markedsføring 

·         Fotografering / Filming

 

PÅ SIKT:

Arrangere turer / kurs for interesserte:

·         Kano, friluftscamp, fisking, friluftsliv-vinter

·        Tresløyd (kniver, trekopper, bestikk m.m)

 

<Forrige<Hjem>

 

                               www.friluftsgruppa.com                     

               Med naturen som klasserom...