Skreddersydde foredrag og pedagogiske opplegg?

 "Elevprodukter"

Fra ide til handling

Som ansatte i en ungdomsskole og med ansvar for friluftsliv i skolen, så har vi bygd opp en pedagogisk plattform innen friluftsliv med mange ideer, erfaringer, oppsett og pedagogiske innfallsvinkler. Vi føler nå at vi har etablert en pedagogisk grunntanke gjennom vårt arbeid med barn og unge innen friluftsliv. Ideen handler i all korthet om hvordan vi gjennom friluftsliv kan bygge opp opplegg for barn og unge, nesten helt uavhengig av alder, kjønn og faglig nivå. Vi bygger opp opplegg rettet inn mot ønsket målgruppe, gjennom tilpasset opplæring og utfordringer.

Det er ikke tvil om at det svært mange barn og unge husker fra sin barndom, er sitt møte med skog og natur. Dette ønsker vi å bygge videre på. Gjennom svært mange mulige innfallsvinkler, så kan vi legge til rette for opplegg i din bedrift. Vi henvender oss i første omgang til videregående skoler, ungdomsskoler, barneskoler, barnehager, SFO, ulike institusjoner, lag og foreninger.

Friluftsgruppa tar gjerne på seg foredrag

Vi som jobber med Friluftsgruppa lever og ånder for friluftsliv. Og nettopp dette ønsker vi at flere skal gjøre. Vi ønsker på denne måten å dele våre grunntanker, erfaringer og ideer.  

I denne sammenheng henvender vi oss til institusjoner, lag, foreninger, skoler, barnehager, SFO og andre interesserte for presentasjon av vårt arbeid. Vi skreddersyr opplegg for at det skal passe til DIN bedrift. Vi kan ta på oss oppdrag gjennom hele året, med unntatt av juli måned.

Dersom dette høres interessant ut, så ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Ideer som er skapt for å deles...

Noen av temaene vi tilbyr innenfor friluftslivforedrag er;

 • Pedagogisk tilrettelegging for aktiviteter i skogen for skole og barnehage
 • Digital kompetanse - Dokumentasjon, bildebehandling, blogg, hjemmesideløsninger, ped.bruk av IKT
 • Tilrettelegging for friluftsliv for elever/barn med særskilte behov
 • Bekledning/utstyr - Hva er nødvendig
 • Matlaging i og av naturen
 • Forebyggende førstehjelp innen friluftsliv - for vinterhalvåret
 • Hvordan kan barn dokumentere sitt arbeid i skogen?
 • Overnatting ute om vinteren
 • Lage ulike redskaper i og av naturen
 • Praktiske tips og råd rundt mestringrelaterte oppgaver i skogen
 • Etablering av smågruppetiltak i skolen - "en vei å gå?"

Hva

Innenfor friluftsliv, så møter barn & unge utfordringer av alle slag. Og det beste av alt, er hvordan naturen i sin særegenhet kan være det beste klasserommet av de alle.

Vi i friluftsgruppa ønsker å dele undervisningsopplegg, pedagogiske opplegg og erfaringer med interesserte. Dette kan eksempelvis være laging av ulike redskaper ute i naturen, tilrettelegging av turer -vinter som sommer, lage snøhuler/igloo, enkel førstehjelp, bekledning og utstyr, ulik digital dokumentasjon, matlaging i skogen +++.

Skulle dette være av interesse, er det bare å ta kontakt for mer informasjon rundt innhold og det praktiske.

 

MATS LANGSTRAND

TLF: (+47) 957 96 739

E-POST:mats@friluftsgruppa.com 

ARNFINN KJELLAND

TLF: (+47) 993 92 813

E-POST:arnfinn@friluftsgruppa.com

 

 

                                  Generell førstehjelp                                                                  Foredrag rundt bekledning/utstyr

 

 

                                 Iglotur fra "Expedition Wintercamp 2008"                                              Matlaging i og av naturen

<Hjem>