Foredragvirksomhet

Endelig i gang med vår foredragvirksomhet...

 

Friluftsgruppa med nytt reportoar

Fredag 20. mars ble Friluftsgruppa leid inn for å holde foredrag for lokallagsledere i organisasjonen BUF på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Nytt prosjekt og ny virksomhet for oss, men med slike rammer og fasiliteter hadde vi de beste forutsetninger.

På grunn av noe ukurrant tidspunkt og parallell virksomhet i Oslo, så ble ikke oppmøtet all verden. Men de som var der ga uttrykk for interesse og viste engasjement rundt hvordan vi i Friluftsgruppa jobber. Det var en flott gjeng som hadde tatt turen til Gardermoen. De kom fra hele landet (etter dialektene å bedømme).

Med en liten tilhørergruppe, så fikk vi også større anledning til å kunne stoppe opp, forklare, gi eksempler enn hva vi ellers ville hatt. Det ble en fin dialog med gjensidig læring tror vi.

Barns bruk av friluftsliv - det er klart vi dokumenterer

Med dette som utgangspunkt og tema, så ble jo også innholdet styrt av dette. Her tok vi for oss temaer rundt aktivitetsforslag i naturen, bruk av IKT med jobbing rundt barn & unge, matlaging i naturen, ulike metoder vi kan bruke når vi skal dokumentere fra vårt arbeid og tilrettelagt dokumentasjonsarbeid for å nevne noe...

Dette med dokumentasjon er ikke tilfeldig valgt tema; Det stilles stadig strengere krav til dokumenatsjon når en jobber med barn og unge. Dette henger hovedsaklig sammen med to elementer;

  • Hva kan vi i forhold til de målene som er satt, altså oppnådd mål.
  • Dokumentasjon på hva som er gjort.

Videre så er det også viktig å lære barn og unge å dokumentere. Dette er ikke noe som bare ansatte ved skoler, SFO, barnehager m.fl. skal gjøre, men også barn og unge selv. Dette må jo selvsagt også nivåtilpasses...

Det å holde foredrag - En slags oppsummering

La det være klart med en gang; Dette var interessant, lærerikt og gøy. Vi stiller gjerne opp flere ganger. Temaer vi tilbyr finner du her.

Mats

 

Eldre nyheter

                               www.friluftsgruppa.com                     

               Med naturen som klasserom... 

 

 

<Hjem>