Hvem er vi

 

 

 

Navn: Arnfinn Kjelland

Fra: Råholt, Eidsvoll kommune, Akershus

Bosatt: Råholt, Eidsvoll kommune

Sivilstand: Gift, tre barn

Utdanning: Grunnskole, 2-årig handelsskole, luftforsvaret v/Bodø Flystasjon, Anvendt IKT - digital kompetanse ved Høgskolen i Akershus.

Yrkeserfaring: 4 år i ambulansetjenesten, ca 15 år innenfor ulike barnevernsinstitusjoner, 3 år som SFO-leder, 2 år i barnehage. Har jobbet siden 2006 som assistent v/Råholt ungdomsskole.

Hobby / interesser: Jakt, fiske og allsidig friluftsliv

Forbilder: Helge Ingstad, Mikkjel Fønhus, Lars Monsen og  Trond Strømdahl

Navn: Eirik- Andre Norseng

Fra: Maura i Nannestad kommune

Bosatt: Maura

Sivilstand: Samboer, en sønn.

Utdanning: Grunnskole, 3-årig allmenne fag ved JVGS, infanterist ved GSV, faglærer i idrettsfag/ kroppsøving ved HIT. (ferdig 2006).

Yrkeserfaring: 1 år som lærer ved Sinsen skole, 2 år som kroppsøvingslærer ved Råholt skole og har jobbet på Råholt ungdomsskole siden høsten 2010.

Hobby / interesser: Trening, spesielt skigåing, terrengløping og funksjonell styrketrening. Friluftsliv og fiske. Og å tilbringe tid med samboer og sønnen min.

Navn: Mats Langstrand

Fra: Rolla, Ibestad kommune, Troms

Bosatt: Eidsvoll, Eidsvoll kommune

Sivilstand: Samboer, to barn

Utdanning: Grunnskole, 3-årig allmenne fag, Luftforsvaret v/Bardufoss Flystasjon, Lærerhøgskolen i Nesna, Spes.ped v/høgskolen i Oslo, Samfunnsfag v/Høgskolen i Oslo, Anvendt IKT - Digital kompetanse v/Høgskolen i Akershus.

Yrkeserfaring: 7 år som lærer med 5 år som kontaktlærer, 1 år i barnehage, 2 år som skiftleder i Remakjeden, 1 år som timelærer, 1 år som trinnleder ved Råholt ungdomsskole, og i dag prosjektleder for den alternative skolen i  Eidsvoll, Eidsvoll læringssenter hvor jeg har vært de siste to årene.

Hobby / interesser: Friluftsliv, allsidig trening som fotball, løping, sykling, styrketrening, samt IKT og fisking

Forbilder: Den som er i stand til å omsette sine drømmer til virkelighet og å kunne følge dette. Derfor Lars Monsen og Trond Strømdahl.

 

Våre navn er Arnfinn Kjelland (t.v) og Mats Langstrand (t.h). Vi er to lærere som ble ansatt ved Råholt ungdomsskole høsten 2006. Som en del av det pedagogiske opplegget, fikk vi mulighet til å kunne bygge opp et eget fag som skulle kunne fange opp flere elevtyper enn hva tradisjonell undervisning kunne. Med våre ulike erfaringer og bakgrunn, så utgjør vi et bra team i vårt arbeid med ungdom. Her får vi jobbe med alternativ undervisning som gir mening til de som er involvert på en eller annen måte. Og det skjer i det beste klasserommet av dem alle; naturen.

Målet vårt med dette arbeidet er å kunne tilby en undervisningsform som legger til rette for læring, uansett faglig ståsted. I en tid hvor svært mange av de praktiske fagene forsvinner fra den norske skolen, og der lærerplanen fjerner  de få "grønne lungene" som er igjen i skolehverdagen, så vil den teoretiske hverdagen etterhvert fortone seg som svært vanskelig for noen.

Som et "svar" på dette, ble friluftsgruppa "Da Boyz In Da Hood" dannet. 

Et overordnet mål, er å gi vi elever mulighet å kunne bruke naturen som klasserom. Dette sier vi enklest slik;

"...Det å lære å bruke naturen, gir oss mulighet til å

bruke naturen for å lære..." 

(Mats Langstrand)

Vår kjepphest er å kunne tilby undervisning der elevene skal kunne få føle mestring i skolehverdagen. Vi bygger opp teoretisk undervisning gjennom å knytte dette opp mot praktiske aktiviteter. På denne måten vil elevene kunne se nytten og sammenhenger i forhold til det de skal jobbe med. Dette er med på å øke motivasjonen rundt læring. Vi ønsker også å bygge på interesseområder til elevene for å kunne gi en interessant undervisning.

*

<Tilbake>

 

                               www.friluftsgruppa.com                     

               Med naturen som klasserom...