Elevgruppa i gang etter ferien

Endelig i gang etter ferien

Etter nesten to måneder med ferie, så er batteriene fulladet og vi er full av "kamplyst" igjen. Løpet av sommeren har det blitt endringer i Friluftsgruppas stab. Guro Holm Enerud har blitt flyttet over til andre fag. Vi takker henne for glimrende innsats i året som var. Inn for Guro kommer vår nye medarbeider, Eirik Norseng. Som fag har han blant annet kroppsøving m/ friluftsliv. Velkommen, Eirik!

Elevtallet vil nok ligge mellom 22-30 elever fordelt på tre trinn. Dette året vil vi satse hardere på fysisk arbeid og trening enn tidligere.

Spennende prosjekt i samarbeid med Finnkollen IL

Vår filosofi innad elevgruppa Da Boyz In Da Hood er at vi vil engasjere oss i lokalsamfunnet. Denne uka fikk vi et spennede prosjekt i hendene. Finnkollen disponerer et nydelig "friluftsområde" for alle. Dette ligger på nedsiden av den gamle hoppbakken i Finnkollen som igjen ligger på Brennhaugen i Eidsvoll.

                                         Idrettsanlegget der elevene våre skal jobbe i høst/vinter.                           (Foto: Finnkollen IL)

Her skal elevgruppa utbedre mye av det gamle, rydde buskas og rive noe gammel byggverk blant annet. I tillegg kan det bli aktuelt å sette opp ny gapahuk, lage hinderløype og andre aktivitetsapparater. For vår del betyr dette at elevene får prøvd seg på ulike utfordringer, de må jobbe i team for å løse oppgavene og de får god fysisk trening. Vi gleder oss!

 

Friluftsgruppa v/Mats

Eldre nyheter

                               www.friluftsgruppa.com                     

               Med naturen som klasserom... 

 

<Hjem>