Om friluftsgruppa   Hvem er vi   Kontakt oss   Bildegalleri   Turistforeningen   Satsningsområder

 

   

  

     

 Da Boyz In Da Hood  

 Forsiden                     

 

 Nyheter

 Lenker

 Hundene våre

 Aktiviteter
 Ekskursjoner

 Foredrag

 Blogg

 I media

 Fagstoff

 

 

                   

Da Boyz In da Hood

 

 

Da Boyz In Da Hood (DBIDH)

DBIDH er en tverrfaglig prosjektgruppe som ble opprettet høsten 2006 ved Råholt ungdomsskole. Gruppa består av ca 30 elever fra 8., 9. og 10 trinn som er fordelt på to grupper. Dette er elever som ikke er redd for å gå egne veier for å nå sine mål. Gjennom naturopplevelser, utfordringer og praktiske gjøremål, så får vi elever som er villige til å bryte personlige barrierer for å nå sine mål.

Lærere for denne friluftsgruppa er Arnfinn Kjelland (lærer) Eirik Norseng(lærer) og Mats Langstrand (lærer/ped.ansv). Vår intensjon med denne gruppa er å drive alternativ undervising for å prøve og nå flere elever med undervisningen enn hva tradisjonell undervisning kan. Dette gjør vi gjennom å bygge på elevenes interesseområder, medbestemmelse i læringen, IKT-satsing, ansvarliggjøring, og ikke minst hard satsing på sosial tilpassing for alle elever. Undervisningsopplegget vi følger bygger på læreplanen for grunnskolen. Den undervisninga vi jobber med fungerer som et supplement til den ordinære, men der vi jobber tettere inn på elever gjennom alternativ undervisning. Derfor har vi et mål med vår undervisning; Eleven skal føle mestring i sin skolehverdag, uansett faglig ståsted.

 

Faglig innhold

Da Boyz In Da Hood er et spennende konsept med tverrfaglig organisering, der fagene heimkunnskap, matematikk, norsk, kroppsøving, natur & miljø og samfunnsfag er involvert. Det vil derfor bli hentet litt fra hvert fag i en eller flere sammenhenger. Målet med teoridelen er at elevene også skal jobbe med de ulike fagene, men bare i en annen setting og sammenheng. Denne teorien vil være praktisk rettet, slik at elevene kan se sammenhenger mellom teori og praksis.  Mye av teorien vil foregå over internett, forelesninger og gjennom Powerpoint presentasjoner. Vi vil her bruke ITL (It’s Learning). I tillegg så vil arbeidet vårt dokumenteres gjennom blogging, bildebehandling og videoredigering. Konseptet følger læreplanen til kunnskapsløftet. Teoretisk undervisning gis i forkant av ekskursjoner. Her bruker vi både interne og eksterne lærerkrefter. Dette blir da etterfulgt av digitale teoritester

 

IKT-satsing

Med vår IKT-satsing, så vil møte elevene våre på "deres arena", den digitale... På denne måten vil motivasjonen komme som en følge av den utradisjonelle tilnærmingen vi bruker. All teoriundervisning skal gis digitalt:

 

 

 

 

 

<Forsiden>

 

 

 

 

                                                    Friluftsgruppa.com © 2006 • Privacy Policy • Terms of Use

Friluftsgruppa.com