Friluftsgruppa.com


For å nå flest mulig barn og unge, så henvender friluftsgruppa.com seg i første omgang til kommuner, undervisningspersonale, barnehageansatte og familier.


Gjennom årenes løp har undertegnede tilegnet seg en solid mengde kunnskap og erfaring gjennom høyere utdanning, kursing og mange timer i felt.

Friluftsgruppa er en kombinasjon av interesse, hobby og jobb for undertegnede. Friluftsgruppa har som en av sine primæroppgaver å formidle kunnskap, erfaring og sunne holdninger til barn og unge gjennom foredrag / undervisning med ulike temaer innen friluftsliv. Friluftsguppa vil derfor i første omgang henvende seg til undervisningspersonale, ansatte i barnehager og/eller andre aktuelle mottaksgrupper innad kommuner. Et overordnet mål er å få flere til å oppdage hva naturen har å by på gjennom læringsrike opplevelser i naturen. Et overordnet mål er at læring skal skje i, med og av naturen.

Det er derfor vi med stolthet kan si;

"Med naturen som klasserom..."


Mats Langstrand

Hvorfor velge friluftsgruppa.com?


Hvis høyt utdanningnivå på feltet betyr noe, dersom nesten 20 år i læreryrket - både som inspektør/avd.leder, lærer og prosjektleder anses som verdifullt, og dersom solid erfaringsbakgrunn innen friliftsliv og bredt kontaktnettverk er av betydning, så er sjansen stor for at du/dere nå er i ferd med å velge riktig!

Med et bredt spekter av ulike foredragstemaer og undervisningstilbud, men også prosjektering, etablering og tilrettelegging med implementering av friluftsliv i deres planer - så er du/dere bare et tastetrykk unna. Uansett om det er barnehage, grunnskole eller ansatte ved videregående skole, så er det mulig å tilpasse nettopp til din arbeidsplass.
Forberedelse av morgendagens mennesker


Vi har ofte sett hvordan "dører åpner seg" for mange barn og unge gjennom bruk av friluftsliv. Ved å tilby barn og unge motivasjonsbasert læring, nivåtilpassede utfordringer og mestringsrelaterte oppgaver i naturen, så håper vi på å kunne danne et best mulig grunnlag for å få mange aktive mennesker i fremtiden, men også bygge morgendagens mennesker som er trygge på seg selv og hverdagslivets utfordringer. 

KORT HISTORIKK OG INFO


Friluftsgruppa.com

Domenet og tilbudet ble etablert i 2007. Et nettsted der både egen hobby, friluftsinteresse og jobb presenteres. Et nettsted for friluftsinteresserte, og der turopplevelser, foredrag og læring står sentralt.


Friluftsgruppa.no

Domenet og enkeltmannsforetaket ble etablert i 2011. Nettstedet er primært for friluftsinteresserte, men også ansatte innen barnevern, lag, foreninger, kommuner og ulike institusjoner. Mottaksgruppen er altså kjøpere av tjenester innen foredrag, undervisning, kursing og turpakker.


FRILUFTSGRUPPA SIN VISJON


Friluftsgruppa sin klare visjon er å implementere friluftsliv som verdi, kulturarv og fagtilbud i skolen.Med naturen som klasserom

NYTTIG INFO


Visste du at friluftsgruppa kan tilby friluftsskole / friluftscamp for barn og ungdommer i sommerferier?

Ta kontakt!