Om Friluftsgruppa

Domenene friluftsgruppa.com og friluftsgruppa.no er i sin helhet eid av èn og samme person. Likevel har domenene hver sine bruksområder. Men hvem og hva er friluftsgruppa?

Om friluftsgruppa.com og friluftsgruppa.no


Domenet friluftsgruppa.com vil først og fremst ha sitt nedslagsfelt innenfor egen turvirksomhet, deling av turtips som motivasjon og inspirasjon, utveksling av turnytt i hverdagslivet og sosiale medier.  Domenet friluftsgruppa.no vil være tilknyttet enkeltpersonsforetaket og de tjenestene som tilbys der. Det kan være turpakkeløsninger for private og det offentlige, foredragsvirksomhet, men også undervisning, kurs, foredrag og arrangerte turer for barn/ungdom eller bedrifter.

Domenet friluftsgruppa.com hadde sin start i 2007, mens domenet og enkeltpersonsforetaket friluftsgruppa.no så dagens lys i 2011.


«... Det å lære et barn å bruke naturen,

gir barnet muligheten til å bruke naturen for å lære …»

Om meg


Bak Friluftsgruppa står jeg, Mats Langstrand, som eier.

Til daglig jobber jeg som avdelingsleder i Videreskolene og Feiring vgs. Fra høsten 2022 underviser jeg også i valgfaget Friluftsliv 1. Jeg er utdannet lærer i bunn, men med fordypning innen IKT, samfunnsfag og spesialpedagogikk. Høsten 2018 fikk jeg også min mastergrad innenfor tilpasset opplæring, noe som igjen ga meg graden lektor med tilleggsutdanning.

I min masteroppgave tok jeg for meg problemstillingen "hva uteskole i form av friluftsliv som metode kan bety for utsatte elevers faglige og sosiale læring i skolen"? Jeg har flere års bakgrunn i å jobbe med de elevene som "faller ut" av skolen, strever med problematisk atferd og som av ulike årsaker synes skolen er en vanskelig plass å være.

Jeg har gjennom mitt yrke opparbeidet meg bred erfaring i samarbeid med instanser som Politi, Barnevern, BUP, PPT og andre hjelpeinstanser til skoleverket.

Selv er jeg levende opptatt av friluftsliv til alle årstider. Har et brennende engasjement for at barn og unge skal finne glede i og av naturen.


Om friluftsliv i skolen


Helt siden jeg startet på lærerutdanningen i 1997, helt siden min første lærerjobb tilbake i 2001 har friluftsliv gjennomsyret min rolle som lærer, mitt læringssyn og mine verdier som profesjonsutøver. Dette er også noe jeg er opptatt av i dag; Få friluftsliv inn i skolen - kultur og verdier som nærmest har blitt utryddet i læreplaner. 

Men med de nye læreplanene så er det lys i tunnelen. Rett og slett en "skog av muligheter".

Siden 2007 har jeg deltatt i ulike prosjekteringer og etableringer av ulike alternative undervisningstilbud inn i skoler, alt i fra spesialskoler til friluftstilbud som interntiltak.  Har derfor fått opparbeidet meg en solid erfaringsbakgrunn på dette feltet. Høres dette interessant ut?

Ta kontakt dersom du/dere vurderer å lage et friluftstilbud i din skole eller barnehage!