Friluftsgruppa med storsatsing!

Flere minnerike naturopplevelser i vente...

Ny organisasjonsstruktur

Årets kull i Da Boyz In Da Hood (DBIDH) har mye spennende å se frem til. Og aldri før har vi vært mer forberedt enn i år. Med fire medarbeidere (en ny) fordelt på to grupper (se model 1), så satses det nå i alle ledd for for å gjøre dette fagtilbudet sterkere enn noen gang. Med oss på teamet har vi fått Guro H. Enerud som skal delta på våre ekspedisjoner på 10.trinnet. Hun vil garantert bli en forsterkning for oss. Tøff, målbevisst, morsom og "samlende" type beskriver henne bra!

DBIDH 8/9.trinn DBIDH 10.trinn
  • Arnfinn Kjelland (Undervisning/Ekspedisjoner)
  • Bjørn Røsåsen (Undervisning/Ekspedisjoner)

 

  • Mats Langstrand (Undervisning/Ekspedisjoner)
  • Arnfinn Kjelland      (Undervisning)
  • Guro H. Enerud                       (Ekspedisjoner)

(modell 1) 

Organisatorisk så vil dette bli nytt og kvalitetsmessig bedre. Dette fordi vi nå innfører ulike program allerede fra 8.trinn som blir gjennomgående for de årene de er tilknyttet oss. Det vil si at teoretisk skolering skjer gjennom tre år, og ikke bare ett år som vi til nå har hatt. På denne måten vil elevene naturlig nok få en bedre opplæring, men også flere opplevelser gjennom sine år hos oss.

Vi utvider undervisningstilbudet på alle fronter. Her representert v/ villmarkingen Trond Strømdahl

Klarere fysisk profil for Da Boyz In Da Hood

Elevene våre vil også merke flere forandringer. Elevene vil i langt større grad få  "prøvd seg" fysisk og mentalt dette året. Det betyr flere aktiviteter der det kreves ekstra fysisk innsats. Ekspedisjonene vil også bli noe mer tilspisset med større og mer ekstreme utfordringer underveis. Dette gjelder fortrinnsvis våre 10.trinns elever. Med dette så håper vi på flere opplevelser av "det tøffe slaget". På denne måten ønsker vi også å få ungdommer som ønsker å bryte personlige barrierer for seg selv. På sikt kan slike opplevelser være med på å øke motivasjon og troen på seg selv i et klasserom og ellers også. Slike overføringsverdier vil være utrolig viktig for våre ungdommer. I tillegg vil våre 8/9. trinns elever få flere overnattingsdøgn enn hva vi tidligere har praktisert.

Det undersøkes også muligheter for ekstreme utfordringer i regi av eksterne selskap. Dette kommer vi tilbake til senere.

Friluftsgruppa vil i enda større grad søke det ekstreme. Her fra Expedition Børgefjell Winter Camp 2009

Friluftsgruppas Da Boyz In Da Hood i ny innpakning

Årets kull på DBIDH vil også få æren(?) av å kunne få være de første som får prøve vårt nye tilbud. Dette handler om mange skolers STORE satsingsområde; nemlig lesetrening! Vi har planer om utvidet tid til leksehjelp, lesetrening og IKT-jobbing som et supplement til det som allerede gis. Gjennom litteratur som omhandler noen av våre fokusområder, så har vi tro på dette vil kunne motivere for vår nye satsing. Dette kan være skjønnlitterære, så vel som sakpregede tekster. Tekster vil /kan bli gjennomgått ved våre samlinger.

Dette skjer i samarbeid med skolens ledelse, teamet i Friluftsgruppa, og ikke minst elevene selv. Elevene vil også få bedre tilgang til PC'er siden noe av dette også vil foregå på ettermiddagstid. Dermed ivaretas også et annet viktig fokusområde som vi har; nemlig vår digitale satsing inn mot ungdommen.

Friluftsgruppa utvider sin kursvirksomhet

Allerede i høst skal Friluftsgruppa holde noen kurs/foredrag for ulike yrkesgrupper innen undervisningssektoren. Vi har i denne sammenhengen utvidet vårt reportoar gjennom "skreddersydde" foredrag/kurs for SFO, barnehager og skoler. Her har undervisningsopplegget blitt til gjennom ønsker fra oppdragsgiver. Vi gleder oss stort!

Les mer om våre tilbud her.

Friluftsgruppa v/Mats

<Hjem>

Eldre nyheter

                               www.friluftsgruppa.com                     

               Med naturen som klasserom...